A Sátán létezéséről

Olyan témát választottam ez alkalommal, aminek az ismerete nélkül az emberiség a legnagyobb fizikai és lelki-szellemi támadásoknak van kitéve, annak összes tragikus következményeivel együtt. A Bibliát gyakran forgató és ismerő keresztények között szállóigévé vált az a megállapítás, hogy a Sátán – mert ő róla lesz szó – egyik legnagyobb trükkje, hogy sikerült elhitetnie a világgal, hogy „ő nem is létezik”. Persze ezt a tévhitet csak azokkal lehet elhitetni, akik nem, vagy nem eléggé ismerik a Teremtő nekünk szánt üzenetét a Szentírást. A másik legnagyobb trükkje Sátánnak pedig az, hogy sikerült elhitetni a világgal a Bibliáról, hogy az egy mesekönyv, aminek az idők során egyébként is, megváltoztatták az eredeti tartalmát.
Persze ha már találkoztunk azokkal a bibliai igeversekkel, amelyek próféciák bizonyítható tényeként, közlik velünk, hogy az Isten, létező lény, a Biblia pedig az ő megváltó, hiteles üzenete az ember számára, a Sátán pedig, a vele szembeforduló legfőbb angyali teremtménye, akkor egyértelmű tudomást szerezhettünk annak létezéséről, és félrevezető munkásságáról. Sőt, ezek az igeversek arról is informálnak bennünket, hogy milyen lehetőségekkel, hatalommal, az életünket sokszor negatív irányba befolyásoló tulajdonságokkal rendelkezik. Ez a nagyon is létező lény, az embernél magasabb intelligenciával rendelkezik, és nagy hibát vétünk, ha ezt lebecsüljük. Olyan módszerek birtokában van, amire még csak nem is gondolunk, mint például a sugalmazás általi gondolat befolyásolás, vagy a logikus gondolkodás blokkolása. Egy fenyegető betegség ellen is, akkor tudunk védekezni, ha ismerjük a kórokozót és felkészülünk ellene.

De nézzünk néhány olyan igeverset, ami a legkisebb kétséget sem hagyja bennünk valóságos létezése és lehetőségei felől. János evangéliumában, maga Jézus Krisztus jelenti ki a farizeusoknak a következőket:


„Ti atyátoktól az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor, a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és hazugságnak atyja.” (János 8. fej. 44. vers, 116. old.)

Amikor tehát, tudatos és rendszeres hazugsággal találkozunk, kezdjünk el gyanakodni, és nézzünk utána, hogy kivel van dolgunk.

Vagy, amikor arról értesülünk Jelenések könyvében, hogy:

„És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.” (Jelenések könyve 12. fej. 9. vers, 283. old.)

Tudhatjuk, hogy a Teremtőnk miként értékeli a Sátán és kiszolgálói tevékenységét. Jusson eszünkbe, hogy a Sátán szekerét tolni, veszélyes, Istennek nem tetsző, és a kárhozatba vezető tevékenység.

Vagy, amikor azt olvassuk, Pál apostol levelében, hogy:

„Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” (Efézus 6. fej. 12. vers, 222. old.)

Tisztában kell legyünk avval a ténnyel, hogy az üdvösségünk meghiúsítása a cél, és a harc az emberi lelkekért folyik. Egyedül nem tudjuk megvívni, Isten segítségére van szükségünk hozzá.

Hogy ne legyenek kétségeink, elolvashatjuk még Pál és Péter apostolok üzenetét is:

„Ezeknek a gondolkozását e világ Istene / Sátán / megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.” (2.Korinthus 4. fej. 4. vers, 205. old.)

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el.” (1. Péter levél 5. fej. 8. vers, 265. old.)

Mindnyájan elgondolkozhatunk azon, hogy ki védi meg azokat az embertársainkat, akik nincsenek e fontos információk birtokában. Nem tudják, hogy hogyan védhetik meg magukat, és szeretteiket azoktól az életveszélyes támadásoktól, amelyek megkeseríthetik földi pályafutásunk idejét. De ami még fontosabb, kísértéseivel ellehetetlenítheti az üdvösségre való jutás Isteni ajándékát. Ne feledjük, a rossz dolgok a Sátántól származnak az elpusztításunkra, a jó dolgok pedig Isten szeretetéből, az életre. De ne féljünk, mert van megoldás! Ha megismerjük az ellenséget, akkor a védekezés is egyszerűbb. Annál is inkább, mert a Teremtőnk a megoldást is elküldte a Bibliában.

János evangéliumában Jézus így beszél erről:

„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.” (János 10. fej. 27-30. versek, 119. old.)

A legrövidebb megfogalmazást pedig Jakab levelében olvashatjuk a megoldásra:

„Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jakab 4. fej. 7. vers, 260. old.)

Az Istenben, és Jézus Krisztusban, való hitben, megállva az isteni igazságban, felvértezve az Ige ismeretével, Jézus Krisztus kezét végig a „keskeny” úton nem elengedve, elérhetjük a célt, az üdvösséget. Evvel „kiolthatjuk a gonosznak minden tüzes nyilát”. A Sátán veszélyes ellenség, de Jézussal legyőzhető.

A felhasznált igeversek a következők voltak:
János 8; 44.vers,
Jelenések 12; 9. vers,
Efezus 6; 10-18.versek,
2.Korinthus 4; 4. vers, 1.Péter 5; 8. vers,
János 10; 27-30. versek,
Jakab 4; 7. vers.