Próba és kísértés az ember életében

A földi életünkben mi keresztények is sokszor kerülünk nehéz helyzetekbe. Az élet elég gyakran állít mindnyájunkat, komoly kihívások elé. Sokszor váratlanul érnek bennünket olyan megmérettetések, amiket hol jól, hol rosszul sikerül teljesítenünk, vagy megoldanunk. Van úgy, hogy a váratlan nehézségek felkészületlenül érnek bennünket, és jónak nem nevezhető emberi szokás szerint magunk helyett keresünk okozót a problémáinkra. Sokszor hangzik el az életben, hogy miért ver minket a sors, rosszabb esetben az Isten, hogy ilyen nehézség szakadt ránk. Hibáztatjuk a Teremtőt, a véletlent, az embertársunkat, a környezetünket, bármit, csak magunkat nem. Azt hiszem nem ártana, rendet próbálni tenni, keresztényi módon, ebben a kérdésben is. Próbáljuk meg tehát szétszálazni, az Ige segítségével, ezt a kissé összezavarodott kérdéskört. A Szentírás ugyanis eligazít bennünket ebbéli bizonytalanságainkban is. Olvassuk el azt az igeverssort, aminek a segítségével a legjobban közelíthetünk az igazsághoz:

„Boldog ember az, aki a kísértés idején, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megigért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánságtól vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.” (Jakab 1. fej. 12-17. versek, 258. old.)

Nos, kiindulásnak ez az igeverssor helyére tesz néhány fontos dolgot. Először is felhívja a figyelmet arra, hogy kellő magyarázattal szolgáljon, két fontos kérdésben.

KITŐL SZÁRMAZIK az életünket megnehezítő megmérettetés és MI A CÉLJA?

Ha ezekre a kérdésekre megtaláljuk a helyes válaszokat, megértettük és helyesen értelmeztük a kísértés lényegét. Ebből az igevers sorból az tűnik ki a számunkra, hogy a Teremtőnk, atyai szeretetével, próbára teheti a hitünk erejét egy jobbító szándékkal. Ez próba a számunkra, amit sokszor kísértésnek élünk meg. Pedig ez értünk van, az üdvösségünkért, és a kimenekülés útját is biztosítja Isten. Jób története is megerősíti Isten hozzáállását ehhez a kérdéshez. A hűségét próbára téve, Isten csak megengedte a sátáni kísértés, de életére vigyázott és hűségét gazdagon megjutalmazta.

Mint az az igéből kiderül, a saját kívánságaink is lehetnek kísértések a számunkra, amik megnehezíthetik az életünket. Ez is leterelhet bennünket a keskeny útról, elveszíthetjük üdvösségünk jogát.

Harmadik és nem utolsó sorban pedig a „nagy hitető”, a Sátán az, aki kísérthet bennünket. Ez a kísértés azonban életveszélyes, és gyakran megtörténik. Ezt az ember, és az Isten iránti irigység, az ellenséges pusztító szándék inspirálja. Akár tudomást veszünk róla, akár nem. Erről olvashatunk az igében Jézustól és Péter apostoltól is:

„Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és hazugság atyja.” (János 8. fej. 44. vers, 116. old.)

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el,” (1. Péter levele 5. fej. 8. vers, 265. old.)

A Sátán kísértésének az egyetlen célja az ember fizikai és lelki elpusztítása, az üdvössége elvétele. Ha ezt nem vesszük észre, sajnos be is fog következni.

A helyzet, mint látjuk nem egyszerű, de az Isten Igéje eligazít bennünket. Minden esetben azt kell felismernünk, hogy éppen, bennünket építő atyai próbáról, vagy saját kívánságunk inspirálta kísértésről, netán a Sátán sugalmazta újszövetségi törvényszegésről van szó. Ekkor fogjuk látni, a különösen fontos jelentőségét, a Biblia ismeretünknek, a megtért keresztény életünknek, az Istennel és a Szent Szellemmel való szoros kapcsolatunknak. A mindennapi imáinkban megfogalmazott kéréseinknek. Fontos megértenünk Isten üzeneteit, és elfogadni tanácsait, parancsolatait, amiket nekünk szánt, a saját jól felfogott érdekünkben. Használjuk ki, azt az áldást, és önzetlen védelmet, amit a Teremtőnk felajánl és biztosít a keresztény gyermekei számára, az Újszövetség alapján. Erre kér bennünket az Igéjében:

„Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkodását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.” (2. Korinthus 4. fej. 3-4. versek, 205. old.)

Lássuk meg tisztán a különbségeket az isteni próbatétel, és a saját kívánságunk okozta vagy a sátántól eredő megkísértés között. Kérjük minden esetben a Szent Szellem isteni segítségét a jó döntés meghozatalához és aszerint fogadjuk vagy utasítsuk el. A felelősségteljes döntés ugyanis mindig a mi kezünkben van.

Az igehirdetésben a következő igeverseket használtuk fel:

Jakab 1; 12-17. versek,

János 8; 44. vers,

1.Péter 5; 8. vers,

2.Korinthus 4; 3-4. versek.